Pro nájemníky‎ > ‎

Odpad

Prosíme obyvatele domu o udržování pořádku v místnosti pro sběr komunálního odpadu. Odpadky prosím dávejte jen do nádob k tomu určených. Tyto nádoby jsou určeny pro směsný odpad, nejsou určeny pro tříděný odpad jako např. plast, papír. Dále místnost není určena pro velkoobjemový odpad, ten se odnáší do sběrných dvorů. Další informace o odpadech najdete na stránkách MČ Praha 4, Životní prostředí a čistotaStanoviště kontejnerů, harmonogramy svozů a info o sběrných dvorech.

Sběrný dvůr MČ Praha 4 - ulice Durychova

naproti České poště - Durychova 972, Praha 4 – Lhotka

tel.: 739 202 742
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí a středa10.30 - 16.30 hodin 
(12.00 - 19.00 hodin v době letního času)
úterý, čtvrtek a pátek9.00 - 15.00 hodin
sobota9.00 - 12.00 hodin

sběr zdarma pro fyzické osoby *

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • zpětný odběr elektrozařízení (pračky, televize, rádia, sporáky, lednice, PC, videa...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3 / měsíc
 • papír, sklo, plasty
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • pneumatiky – 4 kusy za kalendářní rok/fyzická osoba

sběr za úhradu:

 • stavební odpad v množství nad 1 m3

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

* sběr zdarma platí pro fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území městské části Praha 4 a fyzické osoby, které předloží provozovateli sběrného dvora smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Zakrytá

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

tel.: 606 083 525
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek8.30 - 17.00 hodin 
(8.30 - 18.00 hodin v době letního času)
sobota8.30 - 15.00 hodin

sběr zdarma pro občany hl. m. Prahy, tedy včetně MČ Praha 4

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...)

sběr za úhradu:

 • pneumatiky – 25 Kč za kus
 • stavební odpad v množství nad 1 m3

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Perucká

Perucká 2542/10, Praha 2 - Vinohrady

tel.: 236 040 000
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek8.30 - 17.00 hodin 
(8.30 - 18.00 hodin v době letního času)
sobota8.30 - 15.00 hodin

sběr zdarma (pro občany hl. m. Prahy, tedy včetně MČ Praha 4

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...)

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Dobronická

Dobronická 892, Praha - Kunratice (vjezd Obrataňská) 

tel.: 605 079 049
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek8.30 - 17.00 hodin 
(8.30 - 18.00 hodin v době letního času)
sobota8.30 - 15.00 hodin

sběr zdarma (pro občany hl. m. Prahy, tedy včetně MČ Praha 4

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...)

sběr za úhradu:

 • pneumatiky – 25 Kč za kus
 • stavební odpad v množství nad 1 m3

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

Provozovatelem sběrného dvora Durychova a Dobronická jsou Pražské služby, a. s., provozovatelem sběrného dvora Zakrytá je A.S.A. spol. s.r.o, provozovatelem sběrného dvora Perucká je Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s.