Pronájem gar. stání

Vážení zájemci o pronájem garážového stání,

REZIDENTI:
garážové stání pronajímáme za 2.000,- Kč/měsíc. Nájemné splatné společně s nájemným a poplatky. Kauce je stanovena ve výši 5.000,- Kč.

NEREZIDENTI:
Dlouhodobý pronájem
Pro nerezidenty je cena stanovena na 2.500,- Kč/měsíc. Nájemné splatné předem k 1. každého kalendářního čtvrtletí (platba za kalendářní čtvrtletí). Nájemní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou. Kauce je stanovena ve výši 5.000,- Kč.

Krátkodobý pronájem 1-3 měsíce
Pro nerezidenty je cena stanovena individuálněNájemné splatné při podpisu smlouvy. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou. Kauce je stanovena ve výši 5.000,- Kč. 

Podmínky pronájmu jsou věcí jednání a dohody pronajímatele s nájemcem.


Podřízené stránky (2): Půdorys 1PP Půdorys 2PP